Join GMNC (membership fees and donations are tax-deductible!)

GMNC Membership

Monday, February 8, 2010

27 days left - a Vasaloppet profile

Here's a translation from the Swedish Vasaloppet's website. Every 10 days there is another "countdown" interview with a participant, in this case Mikael Öberg, age 48, who works as an official ambassador for the race organization. 

Happy skiing,
Greg Peterson
Member, GMNC

Med 30 dagar kvar till Vasaloppet den 7 mars heter nedräkningsprofilen Mikael Öberg. Han är en riktig Vasaloppsentusiast som till och med har "strajpat" Vasaloppsspåret på sin bil.
----
With the countdown at 30 days to the Vasaloppet March 7, we profile Mikael Öberg, a real enthusiast who even "striped" his car with the Vasaloppet course.

Namn: Mikael Öberg
Ålder: 48 år
Yrke: Vasaloppsambassadör

Vilket lopp ska du åka?
Which races will you compete in?
– Jag ska åka tre lopp: HalvVasan, StafettVasan och Vasaloppet.

I'll do three: the Half-Vasa, the RelayVasa, and the Vasaloppet.

Varför du ska åka och vilka förväntningar har du?
Why do you race and what are your expectations?
– Vasaloppets vintervecka är en av årets höjdpunkter. Resan mellan Sälen och Mora är ett stycke svensk historia och att få uppleva det varje år är något alldeles speciellt. Liknelsen med en folkvandring är nästan uppenbar. Det är en total känsla av gemenskap längs spåret. Visst syns tecken på tävlings instinkt även bland alla motionärer men det är ganska oskyldigt. De allra flesta vill besegra sig själv genom att orka hela vägen till Mora.

The Vasaloppets winter week is one of the high-points of the year. The travel between Sälen and Mora is a piece of Swedish history and to experience it every year is something special. It bears a rather obvious resemblance to a human migration. There is a total feeling of togetherness along the trail. Of course there are signs of competitive instinct even among the non-elite participants, but it all very innocent. Most focus on the personal victory of conquering the entire course to Mora.

Vad är det bästa med Vasaloppets vintervecka?
What is best about the Vasaloppets winter week?
– StafettVasan tycker jag är en höjdare. Då deltar man både som åkare och åskådare och man får tillbringa en hel dag ihop med goa arbetskompisar.

I think the Relay Vasa is the high-point. One gets to participate both as a racer and a fan and spend the whole day with ones good workmates.

Vem skulle du vilja se i loppet, helt enkelt utmana?
Who would you like to see and perhaps challenge on the course?
– Jag hoppas att mina barn kommer att vilja utmana mig en dag!!

I hope that my kids come to challenge me one day!!
-------

No comments:

Post a Comment